Towarzystwo Szkół Twórczych
Sukces to trwanie
dr Danuta Nakoneczna


Aktualności

Ogólnopolska Konferencja „Tutoring w polskiej szkole”

W dniach 20- 21 października w LXIV LO im. S. I. Witkiewicza odbyła się konferencja na temat tutoringu. Tutoring to metoda kształcenia i rozwijania osobowości ucznia poprzez indywidualną pracę z uczniem. Jest to proces nakierowany na rozwój wiedzy, umiejętności i postawy ucznia. W LXIV LO ta metoda pracy jest stosowana od ubiegłego roku. W roku szkolnym 2015/2016 tutoringiem objęci zostali wszyscy uczniowie klas pierwszych.

Konferencja, na którą zaproszeni zostali dyrektorzy szkół zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych była próbą podsumowania doświadczeń zebranych w ciągu roku i przybliżenia idei tutoringu tym, którzy się z nią jeszcze nie zetknęli.

Pierwszego dnia konferencji dyrektor LXIV LO Beata Zdanowicz zaprezentowała dyrektorom z TST i SSA koncepcję pracy szkoły, po czym zaproszeni dyrektorzy mieli okazję wymienić się uwagami na temat przyszłej działalności Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Na konferencję przyjechali dyrektorzy z: Krakowa, Torunia, Olsztyna, Białegostoku, , Opola, Częstochowy, Poznania, Katowic, Krosna, Nowego Sącza, Płońska, Płocka, Opatowa, Inowrocławia,, Tomaszowa Mazowieckiego i Łomży. Było też wielu dyrektorów szkół warszawskich oraz władze oświatowe – Pani Joanna Gospodarczyk – Dyrektor Biura Edukacji w Warszawie, Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. oraz wielu innych zaproszonych gości.

Towarzystwo Szkół Twórczych powstało w 1983 r. i początkowo tworzyło je kilka liceów ogólnokształcących z różnych miast, skupionych wokół LX LO w Warszawie, szkoły autorskiej działającej według metody opracowanej przez Danutę Nakoneczną. Obecnie do obydwu Towarzystw należy ok. 60 szkół. Szkoły TST i SSA zajmują czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach edukacyjnych. Głównym celem ich działalności jest rozwijanie współpracy szkół w zakresie doskonalenia procesów nauczania i wychowania.

Program drugiego dnia konferencji był bardzo bogaty. Na początku głos zabrała Dyrektor Beata Zdanowicz witając zaproszonych gości i wprowadzając do tematu. Jako drugi wystąpił p. Jarosław Traczyński, nauczyciel i tutor z Wrocławia, założyciel Fundacji Kolegium Tutorów, który wygłosił wykład na temat „ Kim jest tutor?”. Mówił o indywidualnych relacjach tutora z uczniem, o konieczności uwzględniania możliwości i preferencji ucznia, a także o ogromnych korzyściach jakie daje ta metoda pracy.

Zastępca dyrektora LXIV LO Agnieszka Ciesielska próbowała wyjaśnić co wg niej oznacza słowo tu-to-ring, a pani Magdalena Łabuś-Brzezińska z Pracowni Osobistego Rozwoju Turtora „PORT Warszawa” przedstawiła dane dotyczące działalności ich placówki.
Profesor dr hab. Jacek Hołówka, filozof i etyk, wygłosił niezwykle ciekawy wykład na temat „Rola dialogu w czasach komunikacji cyfrowej”.

Patronat nad konferencją objął Burmistrz Dzielnicy Żoliborz p. Krzysztof Bugla , który w zwięzły i interesujący sposób opowiedział o finansowaniu programu.

Konferencję podsumowało wystąpienie pani dyrektor Zdanowicz, która wyraziła nadzieje, że wydarzenie zorganizowane w ZS nr 54 będzie inspiracją do wprowadzenia tutoringu w innych polskich szkołach, a sam tutoring rozwojowy, wpisujący się w koncepcję dr Danuty |Nakonecznej, jako metoda zindywidualizowanej pracy z uczniem, zyska jeszcze większe poparcie w systemie polskiej edukacji.

Po zakończeniu konferencji dyrektorzy szkół TST i SSA wybrali się wspólnie do Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie nauczyciel LXIV LO Robert Szuchta oprowadził ich po ekspozycji pełniąc rolę przewodnika.

Beata Zdanowicz

Od lewej: Jolanta Lipszyc - były dyrektor LXIV LO w Warszawie, Joanna Gospodarczyk – Dyrektor Biura Edukacji w Warszawie, Krzysztof Bugla - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz dyrektor Alicja Stańczyk Beata Zdanowicz - dyrektor LXIV LO w Warszawie
Prof. Dr hab. Jacek Hołówka - filozof i etyk
Krzysztof Bugla - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
W dniach 20-22 października 2016 r. w Zespole Szkół nr 54 w Warszawie (LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza) odbędzie się konferencja Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Tematem konferencji jest 'Tutoring rozwojowy w polskiej szkole'.Polscy uczniowie najlepsi w zawodach XXII Bałtyckiej Olimpiady InformatycznejW dniach 11-15 maja 2016 roku w Helsinkach miała miejsce XXII Bałtycka Olimpiada Informatyczna. Olimpiada jest adresowana do utalentowanych informatycznie uczniów z Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji. Każdy kraj reprezentowało 6 uczniów, laureatów krajowych olimpiad informatycznych. Polska reprezentacja składała się z 6 najlepszych finalistów zakończonej w kwietniu XXIII Olimpiady Informatycznej, którzy nie są tegorocznymi maturzystami.

W XXII Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej przyznano 5 złotych medali, 10 medali srebrnych oraz 11 medali brązowych. Znakomicie zaprezentowali się polscy uczniowie, zdobywając 3 medale złote, 2 medale srebrne i 1 medal brązowy.
Absolutnym zwycięzcą XXII Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej został Mariusz Trela, uczeń klasy pierwszej V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Złote medale dla Polski wywalczyli także:
• Juliusz Pham, uczeń klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz
• Franciszek Budrowski, uczeń klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.

Na zawodach w Helsinkach srebrnymi medalistami zostali:
• Paweł Burzyński, uczeń klasy drugiej III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz
• Stanisław Szcześniak, uczeń klasy pierwszej XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Brąz do Polski przywiózł:
• Piotr Kowalewski, uczeń klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, radości i miłości,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym
życzy

przewodniczący TST
Włodzimierz Sacewicz
wraz z Zarządem

Warszawa, dn.22.03.2016r.Pragnę poinformować, że w dniu 10. 03. 2016r. (czwartek) o godz. 13.00 w Zespole Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki w Warszawie, przy ul. L. Staffa 3/5 , odbędzie się posiedzenie Zarządu Towarzystwa Szkół Twórczych.

Ze względu na wagę poruszanych problemów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w w/w posiedzeniu.

Z poważaniem - przewodniczący TST
Włodzimierz Sacewicz