Towarzystwo Szkół Twórczych
Sukces to trwanie
dr Danuta Nakoneczna


Konferencje
Konferencja dyrektorów szkół zrzeszonych w TST oraz SSA
w Gorzowie Wielkopolskim
w II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
w dniach : 11-12.XII 2015 rok


Konferencja dyrektorów szkół zrzeszonych w TST oraz SSA
w Wałbrzychu
w II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
w dniach : 11-12.XII 2014 rok

Program konferencji:

11.XII.2014r.

• uroczyste otwarcie konferencji przez panią dr Danutę Nakoneczną i pana Roberta Wróbla,
• zwiedzanie wystawy w związku z 30-leciem obozu w Mielnie,
• wyjście do Teatru Dramatycznego na musical „Metro” w wykonaniu uczniów II LO.

12.XII.2014r.
• rozpoczęcie konferencji przez panią Beatę Pawłowicz - Kuratora Dolnośląskiego,
• wystąpienie Prezydenta Miasta Wałbrzycha pana Romana Szełemeja na temat: „Oświata wałbrzyska na nowej drodze..”
• tematyka merytoryczna konferencji:- praca z uczniem zdolnym,
- praca wychowawcza,
- podsumowanie 10-lecia działalności Stowarzyszenia Szkół
Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego,
• zwiedzanie muzeum Stara Kopalnia,
• Msza Święta w kościele Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu,• zwiedzanie zamku Książ,
• uroczysta kolacja wigilijna i koncert kolęd w wykonaniu uczniów IILO.


Konferencja dyrektorów szkół zrzeszonych w TST oraz SSA
w Krakowie
w I LO im. B. Nowodworskiego i V LO im. A. Witkowskiego
w dniach: 12-14.XII 2013 rok

Program konferencji:

12.XII.2013r.

• rozpoczęcie konferencji w I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie,
• spotkanie w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa z Władzami Miasta i przedstawicielami Krakowskich Uczelni,
• Msza Św. W Kurii Metropolitarnej w Krakowie sprawowana przez JE Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza,
• zwiedzanie muzeum w podziemiach Rynku Głównego.

13.XII.2013r.
• spotkanie w V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie,
• wykład dra hab.inż.Janusza Morbitzera, prof. UP na temat” Ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie. Próba przedstawienia charakterystyki współczesnego ucznia i wskazanie drogi poprawy jakości edukacji”,
• wykład dra hab. Leszka Korporowicza prof. UJ na temat „ Rozwojowa misja ewaluacji”,
• panel dyskusyjny dyrektorów biorących udział w konferencji na temat „Zagrożenia wynikające z wprowadzenia kolejnego etapu reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego”,
• wystąpienie prof. Dra hab. Michała Śliwy Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na temat inicjatywy powołania Forum Pedagogicznego Dyrektorów Szkół,
• spotkanie dyrektorów w Zespołach Regionalnych,
• koncert chóru V LO w kościele O.O.Karmelitów,
• kolacja wigilijna w II LO im. Króla Jana III Sobieskiego.

14.XII. 2013r.
• podsumowanie konferencji w I LO im. B. Nowodworskiego.
Konferencja dyrektorów szkół zrzeszonych w TST oraz SSA
w Warszawie
w CXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Domeyki
w dniach:13-15.XII 2012 rok


Obchody XXX - lecia TST

Program konferencji:

13.XII.2012r.

• spotkanie uczestników konferencji w Zespole Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki w Warszawie – wspólny obiad,
• prezentacja przez Panią dr Danutę Nakoneczną nowej książki „Laureaci olimpiad przedmiotowych – 1960-2012”,
• spotkanie z dyrekcją i zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik.

14.XII.2012r.
• inauguracja konferencji dyrektorów stowarzyszonych szkół z udziałem władz ministerstwa i kuratorium oświaty, przedstawicielstwa episkopatu, władz gminy Bielany oraz gości zaprzyjaźnionych z TST w Zespole Szkół nr 51 im. I.Domeyki w Warszawie,
• prezentacja wybranych problemów z historii TST przez dyrektorów szkół,
• podsumowanie 30-lecia działalności TST przez Panią dr Danutę Nakoneczną,
• msza święta w kościele Zesłania Ducha Świętego celebrowana przez JE Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego,
• uroczysta kolacja wigilijna.• przedstawienie bożonarodzeniowe 'Kolęda dobrych ludzi' w wykonaniu uczniów ZS nr 51 w Warszawie15.XII.2012r.
• zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.
Konferencja dyrektorów szkół zrzeszonych w TST oraz SSA
w Opolu
w III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w dniach: 8-10.XII 2011 rok


Program konferencji:

8.XII.2011r.
• spotkanie konferencyjne dyrektorów stowarzyszonych szkół w III LO w Opolu dotyczące zmian społecznych i edukacyjnych, wdrażania nowej podstawy programowej w liceach oraz zmian w doskonaleniu nauczycieli – prowadząca dyr. III LO Joanna Raźniewska, dyr.MODN Małgorzata Szeląg, oraz dyrektorzy szkół.
9.XII.2011r.
• spotkanie szkoleniowe dyrektorów szkół stowarzyszonych na temat „Praktyka dydaktyczna – dostosowanie wymagań i metod pracy do zmian wynikających z reformy edukacji” – prowadząca dyr. III LO Joanna Raźniewska,
• udział w zajęciach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów (matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, j.angielski) – włączanie uczniów w organizację procesu kształcenia,
• spotkanie z Władzami Oświatowymi Miasta i Województwa w Opolskim Ratuszu,
• spotkanie z Posłanką Parlamentu Europejskiego panią Danutą Jazłowiecką - dyskusja dotycząca problematyki uczenia się przez całe życie w perspektywie edukacyjnej i społecznej,
• spotkanie wigilijne w auli III LO.


10.XII.2011r.
• wycieczka kulturowa – „ opolskie spotkania”.