Towarzystwo Szkół Twórczych
Sukces to trwanie
dr Danuta Nakoneczna


Obozy naukowo – sportowe Towarzystwa Szkół Twórczych


Jednym z wielu przedsięwzięć TST są organizowane przez różne licea ogólnokształcące ogólnopolskie obozy naukowo-sportowe, ekologiczne, humanistyczne i turnieje sportowe. Największą popularność zyskał sobie obóz naukowo-sportowy w Mielnie – Unieściu, organizowany od 1993 roku w ośrodku „Krokus” udostępnionym przez MSWiA.
Na obozach w Mielnie przebywają uczniowie ze szkół stowarzyszonych w TST i SSA - z pierwszych klas LO i z pierwszych klas Gimnazjum, jak również uczniowie z klas tzw. „zerówek”. Łącznie na 2 turnusach 12-dniowych przebywa ok. 500 uczniów.
Ideą organizowanych obozów jest:
- integracja i wzajemne poznanie się młodzieży ze szkół stowarzyszonych,
- kształtowanie osobowości prospołecznych,
- rozwijanie zainteresowań poznawczych i artystycznych,
- doskonalenie znajomości języków obcych,
- pogłębianie wiedzy matematyczno-fizycznej,
- poznawanie i doskonalenie samego siebie,
- nabywanie umiejętności współżycia i współpracy z innymi ludźmi,
- przygotowanie uczniów do pełnienia funkcji asystenckich w zakresie różnych przedmiotów,
- prezentowanie i promocja własnej szkoły,
- pobudzanie zainteresowań sportowych, rekreacyjnych i prozdrowotnych.

Każdy obóz rozpoczyna się zebraniem z nauczycielami, na którym omawiany jest program działań, przedstawiana jest organizacja obozowych konkursów, zatwierdzany jest program dnia.

Dzień zaczyna się spacerem po plaży i gimnastyką. Po śniadaniu jest intensywna nauka i zajęcia wychowawcze. Natomiast po obiedzie różnorodne zajęcia sportowe i rekreacyjne, a wieczorem prezentacje szkół przy ognisku, swobodne rozmowy, dyskusje .

Ważnym wydarzeniem są spotkania uczniów i nauczycieli z panią dr Danutą Nakoneczną , na których mówi się o przyszłości polskiej nauki, o Polsce i jej miejscu w świecie, o sukcesach Polaków na międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych. Na spotkaniach tych motywuje się młodzież do sterowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym, mówi się o twórczości uczniowskiej, o wyborze studiów i pracy zawodowej.


Obóz kończy się uroczystym pożegnaniem, wręczeniem nagród, dyplomów wyróżniającym się nauczycielom i uczniom.