Towarzystwo Szkół Twórczych
Sukces to trwanie
dr Danuta Nakoneczna


Przewodniczący Towarzystwa Szkół Twórczych

I. Władze statutowe TST w pierwszym 25- leciu działalności.

Stowarzyszenie elitarnych szkół publicznych, jakim jest Towarzystwo Szkół Twórczych, powstało w 1983 roku. Założycielką, opiekunem naukowym i inspiratorem działań była pani dr Danuta Nakoneczna.
W okresie 25-lecia działalności Towarzystwa funkcje przewodniczących pełnili: - Zbigniew Drygalski, dyr. LO im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu,
- Stefan Gul, dyr. II LO im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie (przez 2 kadencje),
- Grażyna Złocka- Korzeniewska, dyr. I LO im.Adama Mickiewicza w Białymstoku,
- Jolanta Lipszyc, dyr. XIV LO im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie (przez 2 kadencje).

Członkami Zarządu TST byli:
- Danuta Falak, dyr. XXVI LO w Łodzi – długoletni sekretarz Towarzystwa,
- Włodzimierz Sacewicz, dyr. Zespołu Szkół im. Ignacego Domeyki w Warszawie – wiceprzewodniczący przez 3 kadencje,
- Krystyna Mnich z I LO w Krakowie,
- Irena Koszyk z III LO w Opolu,
- Grażyna Filipiak z VIII LO w Warszawie,
- Ewa Duvnjak, dyr. Gimnazjum 30 w Warszwaie,
- Barbara Kuczałek, dyr. Szkoły Podstawowej w Łomży.


II. Skład Zarządu TST wybrany na następną kadencję, tj. od roku 2006:

- Włodzimierz Sacewicz – przewodniczący, dyr. Zespołu Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki w Warszawie,
- Grażyna Filipiak – wiceprzewodnicząca, dyr. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie,
- Ewa Duvnjak – członek Zarządu, dyr. Gimnazjum 30 w Warszwaie,
- Ryszard Buczyński – członek Zarządu, dyr. Liceum i Gimnazjum w Płońsku,
- Małgorzata Żuber-Zielicz – sekretarz TST, nauczycielka LO im.S.Batorego w Warszawie,
- Renata Kutyło-Utzing – członek Zarządu, dyr. LO im. St. Małachowskiego w Płocku
- Danuta Nakoneczna – założyciel i opiekun naukowy TST.

Dr Danuta Nakoneczna założyciel i opiekun naukowy TST

Zbigniew Drygalski przewodniczący TST w latach 1983-1992

Stefan Gul przewodniczący TST w latach 1992-1998

Grażyna Złocka-Korzeniewska przewodnicząca TST w latach 1998-2000

Jolanta Lipszyc przewodnicząca TST w latach 2000-2006

Włodzimierz Sacewicz przewodniczący TST od roku 2006