Towarzystwo Szkół Twórczych
Sukces to trwanie
dr Danuta Nakoneczna


Wydarzenia

Ostatnie pożegnanie


Dnia 19.01.2015 roku zmarła dr Danuta Nakoneczna – nauczyciel, polska działaczka oświatowa, animatorka oddolnego ruchu wspierania wybitnych uczniów i nauczycieli w Polsce, autorka licznych publikacji, Założycielka Towarzystwa Szkół Twórczych, Stowarzyszenia Szkół Aktywnych i Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30.01.2015 roku na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie.SZANOWNI PAŃSTWO

Zebraliśmy się tu dzisiaj na smutnej uroczystości, aby pożegnać świętej pamięci Panią doktor Danutę Nakoneczną i towarzyszyć w Jej ostatniej drodze. Znałem Ją od wielu lat jako niestrudzonego działacza na rzecz polskiej oświaty. To Ona będąc pracownikiem Instytutu Badań Pedagogicznych skupiła się nad indywidualizacją kształcenia młodego człowieka i rozwijaniu jego uzdolnień. Pragnęła kształcić elity dla naszego kraju, ludzi prawych, prężnych i zdolnych do poświęceń. Praca z uczniem zdolnym nadała kierunek Jej działaniom. Prowadząc eksperymenty w szkołach podstawowych, a później w 60 –tym liceum w Warszawie, wprowadziła szereg innowacji, które przyniosły wymierne, znakomite efekty. Z Jej inicjatywy, innowacje te zaczęły wprowadzać szkoły z różnych regionów Polski, dzieląc się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Nawiązała się współpraca między szkołami, dialog na temat najlepszych metod kształcenia polskiej młodzieży.
Z inicjatywy Pani doktor Danuty Nakonecznej i pod Jej kierunkiem zawiązały się trzy stowarzyszenia Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych i Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich, które propagują ideę nowatorstwa pedagogicznego i kładą duży nacisk na poziom kształcenia i wychowania. Zrzeszone szkoły zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach. Dużym wsparciem dla nas wszystkich w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia są Jej liczne książki o tematyce edukacyjnej.
Była osobą nieprzeciętną, wytrwałą w dążeniu do celu, bezinteresowną. Zawsze można było liczyć na jej pomoc i wsparcie.
Pamięć o Pani Doktor Danucie Nakonecznej pozostanie żywa na zawsze w naszych sercach i w naszych dalszych działaniach.
Będzie nam jej bardzo brakowało.

Przewodniczący TST
Dyrektor CXXIILO im. I.Domeyki w Warszawie
Włodzimierz SacewiczXXX-lecie Towarzystwa Szkół Twórczych (1983 – 2013)

Jubileuszowe obchody XXX-lecia Towarzystwa Szkół Twórczych zorganizowane zostały w Zespole Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki w Warszawie w dniach 13 – 15 XII 2012 rok. Wśród delegacji zrzeszonych szkół i zaproszonych gości obecni byli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, ministerstwa oświaty i kuratorium oświaty oraz episkopatu polski. Dyrektorzy szkół zaprezentowali wybrane problemy z historii TST, osiągnięcia i sukcesy. W swoim wystąpieniu Mazowiecki Wicekurator Oświaty pan Mariusz Dobijański powiedział „ O dużej roli TST świadczą czołowe miejsca zrzeszonych szkół w rankingach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie kraju, Unii Europejskiej i świata”.
30-letnią działalność TST podsumowała pani dr Danuta Nakoneczna. Zaprezentowała również wydaną z tej okazji książkę „Laureaci olimpiad przedmiotowych – 1960 – 2012” swojego autorstwa.
Z okazji uroczystości jubileuszowej odprawiona została Msza Święta w kościele Zesłania Ducha Świętego celebrowana przez JE Kardynała Kazimierza Nycza, po której odbyła się uroczysta wigilia.
XX-lecie Towarzystwa Szkół Twórczych (1983 – 2003)

Spotkanie dyrektorów i nauczycieli zrzeszonych w TST, SSA i SNO z okazji XX- lecia TST odbyło się w dniach 8-10 I 2003 roku w Domu Nauczyciela w Sulejówku. Na uroczystości zaprezentowano najważniejsze innowacje organizacyjno – programowe i dydaktyczno- wychowawcze, wypracowane przez TST, a także SSA i SNO i wprowadzone do powszechnej praktyki szkolnej.X-lecie Towarzystwa Szkół Twórczych (1983 – 1993)

Obchody X-lecia TST odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w 1993roku. Na zjazd przybyły reprezentacje z ponad 70 szkół - dyrektor, nauczyciel i 2 uczniów. Uroczystość jubileuszową TST rozpoczął hymn „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru I LO w Krakowie.
Na zjeździe pani dr Danuta Nakoneczna, założyciel i opiekun naukowy TST, podsumowała 10-letnią działalność Towarzystwa. Stwierdziła, że „W historii polskiej pedagogiki jest to pierwsza grupa szkół, która tak długo i konsekwentnie prowadzi działania innowacyjne. Tylko wytrwała praca i dobry zespół ludzi mogą przynieść zamierzone skutki”. Przewodniczący Towarzystwa, pan Stefan Gul w swoim wystąpieniu zwraca uwagę na rolę młodzieży „Najlepszych trzeba promować, zapał jest ogromny”. Głos zabrał między innymi również wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Pilch, który stwierdził, że TST to przyszłość polskiej oświaty - „wspólnota, służba i optymizm to 3 cechy Towarzystwa pozwalające z nadzieją patrzeć w przyszłość”.
Drugi dzień zjazdu to zajęcia przedstawicieli szkół twórczych w zespołach problemowych, poprzedzone seminarium, którego tematem jest rola kultury w wychowaniu.
Zjazd jest okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, dyskusji merytorycznych, ale także do towarzyskich kontaktów, nawiązywania znajomości i przyjaźni. Wieczorem odbyło się uroczyste spotkanie przy kolacji wszystkich przedstawicieli szkół i zaproszonych gości.