Towarzystwo Szkół Twórczych
Sukces to trwanie
dr Danuta Nakoneczna
SREBRNA RÓŻA

przyznawana przez panią dr Danutę Nakoneczną
aktywnym i twórczym dyrektorom i nauczycielom TST