Warszawa ul. L. Staffa 3/5
22 834 63 42
sekretariat@domeyko.edu.pl

Sukces to trwanie

Celem Towarzystwa jest współdziałanie szkół w zakresie udoskonalania metod nauczania i wychowania młodzieży poprzez projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych.

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ

Federację , czyli związek wzajemnie wspomagających się stowarzyszeń utworzyły TST, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich.

MAPA SZKÓŁ

Towarzystwo Szkół Twórczych skupia w swoich szeregach 28 Liceów Ogólnokształcących zlokalizowanych na przestrzeni całego kraju.

OSIĄGNIĘCIA

Szkoły TST wyróżniają sie wysokim poziomem nauczania, dużą ilościa laureatów konkursów i od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach szkół ponadpodstawowych

Aktualne wydarzenia

Zapraszamy

Wyjazd do Szwajcarii

Wyjazd najzdolniejszych uczniów Towarzystwa Szkół Twórczych do Szwajcarii. W programie m.in. zwiedzanie ośrodka badawczego CERN, Zurychu, Genewy.

Wyjazd do Francji

Wyjazd najzdolniejszych uczniów TST do Francji. W programie m.in. zwiedzanie Strasburga z siedzibą Parlamentu Europejskiego, Paryża, Wersalu i Luwru.

Wspomnienie

19.01.2015 pożegnaliśmy dr Danutę Nakoneczną, pedagoga, pasjonatkę wielostronnej pracy szkoły odkrywającej i wzbogacającej dobre strony swoich uczniów. 

Szkoły zrzeszone w TST

Towarzystwo Szkół Twórczych skupia 28 Liceów z terenu całego karaju

I LO
im. Adama Mickiewicza
Białystok

I LO
im. Władysława Broniewskiego
Bolesławiec

VI LO
im. Jędrzeja i Jana Śniadeckich
Bydgoszcz

IX LO
im. C. K. Norwida
Częstochowa

III LO
im. Marynarki Wojennej
Gdynia

I LO
im. Jana Kasprowicza
Inowrocław

IV LO
im. Hanki Sawickiej
Kielce

I LO
im. Stanisława Dubois
Koszalin

I LO
im. Bartłomieja Nowodworskiego
Kraków I

II LO
im. Króla Jana III Sobieskiego
Kraków II

I LO
im. Tadeusza Kościuszki
Legnica

I LO
Leszno

I LO
im. Tadeusz Kościuszki
Łomża

III LO
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Opole

I LO
im. Mar. Stanisława Małachowskiego
Płock

I LO
im. Henryka Sienkiewicza
Płońsk

I LO
im. Karola Marcinkowskiego
Poznań

VI LO
im. Jana Kochanowskiego
Radom

I LO
im. Powstańców Śląskich
Rybnik

I LO
im. Ks. Stanisława Konarskiego
Rzeszów

IV LO
im. Stanisława Staszica
Sosnowiec

XIII LO
Szczecin

VIII LO
im. Władysława IV
Warszawa

LXIV LO
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
Warszawa

XIV LO
im. Polonii Belgijskiej
Wrocław

I LO
im. Edwarda Dembowskiego
Zielona Góra

XIV LO
im. Stanisława Staszica
Warszawa

CXXII LO
im. Ignacego Domeyki
Warszawa