Warszawa ul. L. Staffa 3/5
22 834 63 42
sekretariat@domeyko.edu.pl

Przewodniczący

I. Władze statutowe TST w pierwszym 25- leciu działalności.

Stowarzyszenie elitarnych szkół publicznych, jakim jest Towarzystwo Szkół Twórczych, powstało w 1983 roku. Założycielką, opiekunem naukowym i inspiratorem działań była pani dr Danuta Nakoneczna.

W okresie 25-lecia działalności Towarzystwa funkcje przewodniczących pełnili: – Zbigniew Drygalski, dyr. LO im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu,
– Stefan Gul, dyr. II LO im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie (przez 2 kadencje),
– Grażyna Złocka- Korzeniewska, dyr. I LO im.Adama Mickiewicza w Białymstoku,
– Jolanta Lipszyc, dyr. XIV LO im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie (przez 2 kadencje).

Członkami Zarządu TST byli:
– Danuta Falak, dyr. XXVI LO w Łodzi – długoletni sekretarz Towarzystwa,
– Włodzimierz Sacewicz, dyr. Zespołu Szkół im. Ignacego Domeyki w Warszawie – wiceprzewodniczący przez 3 kadencje,
– Krystyna Mnich z I LO w Krakowie,
– Irena Koszyk z III LO w Opolu,
– Grażyna Filipiak z VIII LO w Warszawie,
– Ewa Duvnjak, dyr. Gimnazjum 30 w Warszwaie,
– Barbara Kuczałek, dyr. Szkoły Podstawowej w Łomży.

II. Skład Zarządu TST wybrany na następną kadencję, tj. od roku 2006:

– Włodzimierz Sacewicz – przewodniczący, dyr. Zespołu Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki w Warszawie,
– Grażyna Filipiak – wiceprzewodnicząca, dyr. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie,
– Ewa Duvnjak – członek Zarządu, dyr. Gimnazjum 30 w Warszwaie,
– Ryszard Buczyński – członek Zarządu, dyr. Liceum i Gimnazjum w Płońsku,
– Małgorzata Żuber-Zielicz – sekretarz TST, nauczycielka LO im.S.Batorego w Warszawie,
– Renata Kutyło-Utzing – członek Zarządu, dyr. LO im. St. Małachowskiego w Płocku
– Danuta Nakoneczna – założyciel i opiekun naukowy TST.