Warszawa ul. L. Staffa 3/5
22 834 63 42
sekretariat@domeyko.edu.pl

Członkowie Honorowi

Członkowie Honorowi Towarzystwa Szkół Twórczych i Federacji Stowarzyszeń

Osoby, które od lat wspierają działalność innowacyjną stowarzyszonych szkół, są szczególnie oddane sprawom nauki, oświaty i wychowania.

Tytuły członków honorowych otrzymali:
• prof. dr hab. Włodzimierz Zych – Politechnika Warszawska
• prof. dr hab. Tadeusz Pilch – Uniwersytet Warszawski
• dr Anna Radziwiłł – minister edukacji
• red. Ewa Nowakowska – „Polityka”
• red. Witold Salański – „Głos Nauczycielski”
• mgr Ryszard Rakowski – sekretarz generalny Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
• mgr Paweł Bartnik – kurator oświaty
• mgr Barbara Josiak – wicekurator oświaty
• prof. dr hab. Jerzy Świątek – Politechnika Warszawska
• dr Bogumiła Duber – Politechnika Opolska

• prof. dr hab. Adam Nicieja – Uniwersytet Opolski
• red. Lidia Jastrzębska – „Głos Nauczycielski”, „Perspektywy”
• red. Krzysztof Karulak – „Głos Nauczycielski”, „Perspektywy”
• red. Waldemar Siwiński – „Perspektywy”
• prof. dr hab. Wiesław Limońt – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• mgr Stefan Gul – przewodniczący TST
• mgr Bolesław Iwanowski – przewodniczący SSA
• prof. dr hab. Krystyna Chałas – Katolicki Uniwersytet Lubelski
• ks. dr Tadeusz Śmiech– Katolicki Uniwersytet Lubelski
• mgr inż. Paweł Smoleń – przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Rodziców TST,

• prof. dr hab. Jan Ilczyk – Uniwersytet Śląski
• prof. dr hab. Zbigniew Wierzbicki – Uniwersytet Warszawski
• prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Uniwersytet Warszawski
• prof. dr hab. Marek Kalinowski – Uniwersytet Warszawski
• prof. dr hab. Tomasz Borecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
• prof. dr hab. Przemysław Oszukowski – dyrektor Centrum Zdrowia Matki Polki
• prof. dr hab. Krzysztof Diks – Uniwersytet Warszawski
• mgr Aleksander Dobrzycki – dyrektor IV LO we Wrocławiu
• mgr Jolanta Lipszyc – przewodnicząca TST
• mgr Wojciech Tomalczyk – przewodniczący SNO

• mgr Marek Golka – nauczyciel fizyki, techniki i astronomii w VI LO w Radomiu
• mgr Stanisława Hejwowska – nauczycielka chemii w I LO w Łodzi
• mgr Elżbieta Zawistowska – nauczycielka fizyki w XIV LO w Warszawie
• mgr Stanisław Lipiński – nauczyciel fizyki w XIV LO w Warsza