Warszawa ul. L. Staffa 3/5
22 834 63 42
sekretariat@domeyko.edu.pl

Konferencje

W dniach 9 – 11 grudnia 2021 r. odbyła się Konferencja Towarzystwa Szkół Twórczych (TST) i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych (SSA) zorganizowana przez II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie pod hasłem: „Wyzwania stawiane współczesnej szkole w zmieniającej się rzeczywistości”. Spotkanie miało na celu prezentację dorobku i infrastruktury szkoły szerszemu gronu, jak również przekazanie informacji na temat specyfiki jej działalności w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w postaci przykładów dobrych praktyk. Konferencja była także okazją do zaprezentowania gościom z całego kraju walorów miasta i regionu.

W dniach  12 – 15 grudnia 2019 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu gościło 45 dyrektorów szkół z całej Polski zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych na konferencji „Tradycja szkolna a współczesne wyzwania edukacyjne”.

W dniach 6-8 grudnia 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze odbyła się Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych.


Główna tematyka konferencji dotyczyła kompetencji XXI wieku oraz wyzwań przed jakimi stoi współczesna szkoła, a także jaką rolę pełni Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaproszeni Goście uczestniczyli w prezentacji o historii i dorobku I Liceum Ogólnokształcącego w związku z jubileuszem 70-lecia Szkoły. Mieli także okazję spotkać się z władzami miasta Zielona Góra oraz zwiedzić winnice i wysłuchać prelekcji na temat uprawy winorośli w lubuskim.

W dniach 7-9 grudnia 2017 roku odbyła się Konferencja Dyrektorów Szkół zrzeszonych w TST i SSA. W tym roku Gospodarzem konferencji było IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie.


Tematem konferencji było zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk stosowanych w szkole. Praktyki te dotyczyły nie tylko sfery dydaktyki ogólnej, ale także sportu, muzyki, informatyki oraz wykorzystania projektów europejskich. Podczas konferencji została przybliżona postać Patrona Szkoły oraz zabytki architektury wpisane w dzieje miasta.

W dniach 28-30 września 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku odbyła się II Tematyczna Konferencja Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Temat przewodni konferencji brzmiał „Z głową w chmurach – nowe technologie w szkole”
Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania portalu „Office 365 dla Edukacji” oraz z możliwościami praktycznymi narzędzia z perspektywy, ucznia, nauczyciela oraz dyrektora szkoły.

 

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania portalu „Office 365 dla Edukacji” oraz z możliwościami praktycznymi narzędzia z perspektywy, ucznia, nauczyciela oraz dyrektora szkoły.

W dniach od 8-10 grudnia 2016 r. w Koszalinie odbyła się konferencja dyrektorów Towarzystwa Szkół Twórczych oraz  Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

Głównym tematem spotkania były rozwiązania programowe i organizacyjne w I LO im. S. Dubois w Koszalinie oraz problematyka pokolenia „Z”. Wieczorem wszyscy spotkali się na wspólnej Wigilii w auli.

W dniach 20- 21 października w LXIV LO im. S. I. Witkiewicza odbyła się konferencja na temat tutoringu.

Tutoring to metoda kształcenia i rozwijania osobowości ucznia poprzez indywidualną pracę z uczniem. Jest to proces nakierowany na rozwój wiedzy, umiejętności i postawy ucznia. W LXIV LO ta metoda pracy jest stosowana od ubiegłego roku. W roku szkolnym 2015/2016 tutoringiem objęci zostali wszyscy uczniowie klas pierwszych.

Konferencja, na którą zaproszeni zostali dyrektorzy szkół zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Twórczych i Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych  była próbą podsumowania doświadczeń zebranych w ciągu roku i przybliżenia idei tutoringu tym, którzy się z nią jeszcze nie zetknęli.  

Pierwszego dnia konferencji dyrektor LXIV LO Beata Zdanowicz zaprezentowała dyrektorom z TST i SSA  koncepcję pracy szkoły, po czym zaproszeni dyrektorzy mieli okazję wymienić się uwagami na temat przyszłej działalności Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Na konferencję przyjechali dyrektorzy z: Krakowa, Torunia, Olsztyna, Białegostoku, , Opola, Częstochowy, Poznania, Katowic, Krosna, Nowego Sącza, Płońska, Płocka, Opatowa, Inowrocławia,, Tomaszowa Mazowieckiego i Łomży. Było też wielu dyrektorów szkół warszawskich oraz władze oświatowe – Pani Joanna Gospodarczyk – Dyrektor Biura Edukacji w Warszawie, Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy. oraz wielu innych zaproszonych gości.

Towarzystwo Szkół Twórczych  powstało w 1983 r. i początkowo  tworzyło je kilka  liceów ogólnokształcących z różnych miast, skupionych wokół LX LO w Warszawie, szkoły autorskiej działającej według metody opracowanej przez Danutę Nakoneczną.  Obecnie do obydwu Towarzystw należy ok. 60 szkół. Szkoły TST i SSA zajmują czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach edukacyjnych.  Głównym celem ich działalności jest rozwijanie współpracy szkół w zakresie doskonalenia procesów nauczania i wychowania.

Program drugiego dnia konferencji był bardzo bogaty. Na początku głos zabrała Dyrektor Beata Zdanowicz witając zaproszonych gości i wprowadzając do tematu. Jako drugi wystąpił  p. Jarosław Traczyński, nauczyciel i tutor z Wrocławia, założyciel Fundacji Kolegium Tutorów, który wygłosił wykład na temat „ Kim jest tutor?”. Mówił o indywidualnych relacjach tutora  z uczniem,  o konieczności uwzględniania możliwości i preferencji ucznia, a także o ogromnych korzyściach jakie daje ta metoda pracy.

Zastępca dyrektora LXIV LO Agnieszka Ciesielska próbowała wyjaśnić co wg niej oznacza słowo tu-to-ring, a pani Magdalena Łabuś-Brzezińska z Pracowni Osobistego Rozwoju Turtora „PORT Warszawa” przedstawiła dane dotyczące działalności ich placówki.  

Profesor dr hab. Jacek Hołówka, filozof i etyk, wygłosił niezwykle ciekawy wykład na temat „ Rola dialogu w czasach komunikacji cyfrowej”.

Konferencja dyrektorów szkół zrzeszonych w TST oraz SSA w Gorzowie Wielkopolskim w II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniach : 11-12.XII 2015 rok.

Konferencja dyrektorów szkół zrzeszonych w TST oraz SSA w Wałbrzychu w II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w dniach : 11-12.XII 2014 rok

Program konferencji:

11.XII.2014r.
• uroczyste otwarcie konferencji przez panią dr Danutę Nakoneczną i pana Roberta Wróbla,
• zwiedzanie wystawy w związku z 30-leciem obozu w Mielnie,
• wyjście do Teatru Dramatycznego na musical „Metro” w wykonaniu uczniów II LO.

12.XII.2014r.
• rozpoczęcie konferencji przez panią Beatę Pawłowicz – Kuratora Dolnośląskiego,
• wystąpienie Prezydenta Miasta Wałbrzycha pana Romana Szełemeja na temat: „Oświata wałbrzyska na nowej drodze..”
• tematyka merytoryczna konferencji:

– praca z uczniem zdolnym,
– praca wychowawcza,
– podsumowanie 10-lecia działalności Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Wałbrzyskiego,
• zwiedzanie muzeum Stara Kopalnia,
• Msza Święta w kościele Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu,• zwiedzanie zamku Książ,
• uroczysta kolacja wigilijna i koncert kolęd w wykonaniu uczniów IILO.

Konferencja dyrektorów szkół zrzeszonych w TST oraz SSA w Krakowie w I LO im. B. Nowodworskiego i V LO im. A. Witkowskiego w dniach: 12-14.XII 2013 rok Konferencja dyrektorów szkół zrzeszonych w TST oraz SSA w Krakowie
w I LO im. B. Nowodworskiego i V LO im. A. Witkowskiego w dniach: 12-14.XII 2013 rok.

Program konferencji:

12.XII.2013r.

• rozpoczęcie konferencji w I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie,
• spotkanie w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa z Władzami Miasta i przedstawicielami Krakowskich Uczelni,
• Msza Św. W Kurii Metropolitarnej w Krakowie sprawowana przez JE Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza,
• zwiedzanie muzeum w podziemiach Rynku Głównego.

13.XII.2013r.
• spotkanie w V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie,
• wykład dra hab.inż.Janusza Morbitzera, prof. UP na temat” Ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie. Próba przedstawienia charakterystyki współczesnego ucznia i wskazanie drogi poprawy jakości edukacji”,
• wykład dra hab. Leszka Korporowicza prof. UJ na temat „ Rozwojowa misja ewaluacji”,
• panel dyskusyjny dyrektorów biorących udział w konferencji na temat „Zagrożenia wynikające z wprowadzenia kolejnego etapu reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego”,
• wystąpienie prof. Dra hab. Michała Śliwy Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na temat inicjatywy powołania Forum Pedagogicznego Dyrektorów Szkół,
• spotkanie dyrektorów w Zespołach Regionalnych,
• koncert chóru V LO w kościele O.O.Karmelitów,
• kolacja wigilijna w II LO im. Króla Jana III Sobieskiego.

14.XII. 2013r.
• podsumowanie konferencji w I LO im. B. Nowodworskiego.

Konferencja dyrektorów szkół zrzeszonych w TST oraz SSA w Warszawie w CXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Domeyki w dniach:13-15.XII 2012 rok.

Obchody XXX – lecia TST

Program konferencji:

13.XII.2012r.
• spotkanie uczestników konferencji w Zespole Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki w Warszawie – wspólny obiad,
• prezentacja przez Panią dr Danutę Nakoneczną nowej książki „Laureaci olimpiad przedmiotowych – 1960-2012”,
• spotkanie z dyrekcją i zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik.

14.XII.2012r.
• inauguracja konferencji dyrektorów stowarzyszonych szkół z udziałem władz ministerstwa i kuratorium oświaty, przedstawicielstwa episkopatu, władz gminy Bielany oraz gości zaprzyjaźnionych z TST w Zespole Szkół nr 51 im. I.Domeyki w Warszawie,
• prezentacja wybranych problemów z historii TST przez dyrektorów szkół,
• podsumowanie 30-lecia działalności TST przez Panią dr Danutę Nakoneczną,
• msza święta w kościele Zesłania Ducha Świętego celebrowana przez JE Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego,
• uroczysta kolacja wigilijna.
• przedstawienie bożonarodzeniowe ‘Kolęda dobrych ludzi’ w wykonaniu uczniów ZS nr 51 w Warszawie

15.XII.2012r.
• zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Konferencja dyrektorów szkół zrzeszonych w TST oraz SSA w Opolu w III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniach: 8-10.XII 2011 rok.