Warszawa ul. L. Staffa 3/5
22 834 63 42
sekretariat@domeyko.edu.pl

Kontakt

Towarzystwo Szkół Twórczych
CXXII Liceum Ogólnokształcące
ul. L.Staffa 3/5
01-891 Warszawa

Tel. 0-22 834 63 42,
Tel. 0-22 864 08 91
Tel./fax 0-22 834 58 54


e-mail: sekretariat@domeyko.edu.pl
strona: tst.edu.pl


numer konta: 92 1240 1066 1111 0000 0006 0570
Bank Pekao S.A. V o. w W-wie, ul Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Rejestry:
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000158988
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 010704182
Urząd Skarbowy – nr NIP: 118 -01 -33 -268